• Nieuws

 

Activiteiten weer voorzichtig van start
(Update van 8 december)

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zijn er geen nieuwe maatregelen aangekondigd.
Helaas hebben de verscherpte maatregelen niet het gewenste effect van versoepelingen kunnen bereiken.
De gestelde maatregelen van 13 oktober blijven van kracht, een paar kleine nuances (in rood aangegeven)

Korte herinnering:

 • MFC’s mogen open zijn voor geplande activiteiten tussen 7.00 en 01.00 uur.
  • De accommodatie is alleen geopend op het moment van geplande activiteiten die zijn toegestaan.
 • Horecafunctie blijft gesloten:
  • Een uitzondering wordt gemaakt voor het schenken van koffie en thee tijdens dagbestedingsactiviteiten voor kwetsbare groepen ikv WMO.
  • De ruimte waar de bar staat mag eventueel wel voor andere doeleinden (biljarten, repetitie) gebruikt worden, maar de bar blijft dicht.
  • Een flesje water meenemen is wel toegestaan
 • Evenementen zijn niet toegestaan. Onder evenementen wordt verstaan: alle voor het publiek toegankelijke verrichtingen van vermaak.
 • Er is geen verbod op zingen in groepsverband (dus ook niet voor koren), maar het wordt wel sterk afgeraden.

_________________________________________________________________________________________________


MFC’s en gemeenschapshuizen mogen open blijven
(Update van 15 oktober 2020)

 • MFC’s mogen open zijn voor activiteiten tussen 7.00 en 01.00 uur.
 • Er zijn 30 personen per ruimte toegestaan (indien 1,5 meter gegarandeerd kan worden)
 • De gezelschapsgrootte is max. 4 personen. In een ruimte kunnen dus max 7 gezelschappen aanwezig zijn.

Meer info en uitzonderingen op de gezelschapsgroottes vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven/gezelschappen

Horeca

 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten de horeca, zalen mogen onder bekende voorwaarden open blijven.
 • Dit bekent ook geen koffie serveren bij vergaderingen of dorpsdagvoorziening.
 • Personeel dat werkt mag wel iets te drinken pakken
 • De ruimte waar de bar staat mag gebruikt worden voor activiteiten (bijvoorbeeld biljart, vergadering, etc.). De horeca blijft gesloten.

Sport

 • Kleedlokalen zijn gesloten, ze zijn wel bruikbaar voor:
  • Gymlessen van basis/middelbare school (buitengym de voorkeur)
  • Garderobe voor jas en schoenen
  • Doorgang naar gymzaal (indien zo het gebouw zo is ingericht)
 • Douches zijn gesloten
 • Sporten mag op 1,5 meter afstand. Sporters sporten individueel of in groepjes van max 4 personen op een afgebakende plek, zonder dat de groepjes zich mengen. Maximaal aantal personen in één ruimte blijft 30 (7 groepjes van 4 + 2 trainers is dus maximaal)
 • Kinderen t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden en hier is ook geen beperking in groepsgrootte.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan
 • Toeschouwers zijn niet welkom.

Voor specifieke informatie over sporten verwijs ik u naar de website van het ministerie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport) en de pagina van NOC*NSF(https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Biljarten

 • Biljarten wordt gezien als sport.
 • Sporten mag op 1,5 meter afstand. In groepen van max 4 personen op een afgebakende plek, zonder dat groepjes zich mengen. Dus per biljart kunnen er 4 mensen tegelijk trainen
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • Horeca is gesloten, eigen drank meenemen is nadrukkelijk niet de bedoeling. Een flesje water mag wel.

Mondkapjes

 • Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen in binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, zodra u op de plek zit/staat mag het mondkapje af. Als het juridisch wordt vastgelegd dan wordt het dringend advies omgezet in een verplichting.

Overige activiteiten

 • Mag je een concert organiseren voor 30 personen in een MFC? Nee dit mag niet. Concerten behoren tot evenementen en die zijn niet toegestaan.

Gezondheidscheck & registratie

 • Nu Horeca gesloten is hoeft het MFC geen gezondheidscheck te doen en registratie van bezoekers bij te houden. Verenigingen krijgen wel advies van bonden om registratie en check toe te passen.


Protocol mfc in het kort

 • Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond
 • Per vereniging dient een corona-coördinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen erop om de handen te desinfecteren. Desinfectie is aanwezig in de zaal.
 • Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
 • Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op de aanrecht in de keuken gezet te worden. Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
 • Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met desinfectie. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
 • Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.

Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.

Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!

Bestuur, Stichting Gemeenschapshuis Meterik

 • _________________________________________________________________________________________________

 bouwen binden beleven

 •  


foto 1    foto 3 foto 4

  foto 5foto 2

 • _________________________________________________________________________________________________
 • Agenda 
  17 november: bestuursvergadering • _________________________________________________________________________________________________