Nieuws

Project Bouwen - Binden - Beleven vrijwel afgerond

Eendracht maakt macht! Het blijkt weer eens, de geschiedenis herhaalt zich. In een ander tijdsgewricht maar met overeenkomstige kracht, macht en eendracht. Er is een project gerealiseerd, met prachtige resultaten, in een vreemd en bijzonder jaar met dito omstandigheden. MFC De Meulewiek voorjaar 2021 is schitterend geworden, van binnen en van buiten. Hieronder enkele foto's. 

AanzichtVoorzijdeNw20210320 155144 HoofdingangNw20210319 115007 FoyerNw20210319 113847

Gemeenschapshuis gesloten vanwege corona

Tot nader bericht zullen er geen activiteiten in De Meulewiek plaatsvinden.
De vaccinaties zijn in volle gang en hopelijk geeft dit op korte termijn wat meer perspectief.
Nieuwe informatie volgt in navolging van nieuwe RIVM-informatie.


Protocol mfc in het kort

  • Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond
  • Per vereniging dient een corona-co√∂rdinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen erop om de handen te desinfecteren. Desinfectie is aanwezig in de zaal.
  • Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
  • Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op de aanrecht in de keuken gezet te worden. Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
  • Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met desinfectie. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
  • Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.

Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.
Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Meterik


Agenda
Geen activiteiten