Nieuws

Project Bouwen - Binden - Beleven vrijwel afgerond

Eendracht maakt macht! Het blijkt weer eens, de geschiedenis herhaalt zich. In een ander tijdsgewricht maar met overeenkomstige kracht, macht en eendracht. Er is een project gerealiseerd, met prachtige resultaten, in een vreemd en bijzonder jaar met dito omstandigheden. MFC De Meulewiek voorjaar 2021 is schitterend geworden, van binnen en van buiten. Hieronder enkele foto's. 

AanzichtVoorzijdeNw20210320 155144 HoofdingangNw20210319 115007 FoyerNw20210319 113847

Gemeenschapshuis weer opengesteld

Er komen versoepelingen aan van de coronamaatregelen, sneller dan eerder was aangegeven. Vanaf zaterdag 5 juni is er alweer veel meer mogelijk.

Hieronder zie je wat er vanaf zaterdag verandert. We hopen dat er dan voor de meesten van jullie weer iets mogelijk is. En misschien ben je zelfs al gestart? Houd je in elk geval aan de afstands- en hygiëneregels. Die blijven gelden. En geniet vooral weer van al jullie culturele activiteiten!

Culturele locaties open onder voorwaarden

Culturele locaties mogen weer open. Dit houdt in dat er binnen weer activiteiten plaats mogen vinden in gemeenschapshuizen, musea en monumenten. Dit geldt ook voor bioscopen en filmhuizen, concertzalen, poppodia en theaters. Er geldt wel een aantal voorwaarden:

 • In doorstroomlocaties - zoals een museum, monument of bibliotheek - mag er 1 bezoeker per 10 m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties, binnen en buiten. Doorstroomlocaties zijn publieke plaatsen waarin bezoekers rondlopen. Denk aan (super)markten, bibliotheken, musea, monumenten, dierentuinen en pretparken. En plaatsen die daarmee te vergelijken zijn zoals stations en perrons. Dit betekent dat personen niet voor langere tijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Zijn mensen voor langere tijd in dezelfde ruimte aanwezig, dan is het geen doorstroomlocatie. Voor die locaties geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand per ruimte of zaal. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. Voorbeelden van plekken die GEEN doorstroomlocatie zijn: biljart- en snookerzalen/ruimtes, zwembaden, bowlingzalen, sportscholen, ballenbakken, binnenspeeltuinen, (drive-in) bioscopen.
 • Werk je met coronatoegangsbewijzen, dan mogen er meer dan 50 personen per zelfstandige ruimte worden toegelaten. Namelijk 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand.
 • Groepen van maximaal 4 personen of 1 huishouden zijn toegestaan. Hiervoor is een reservering nodig. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Bezoekers moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Bezoekers dragen binnen een mondkapje. Dat mag af als iemand zit.

Buurt-, dorps-, gemeenschapshuizen en wijkcentra

Vanaf 5 juni mogen deze locaties voor een deel open. Denk aan bijeenkomsten voor dagbesteding, sport, recreatie, gezelschap en cultuur. Ruimtes gebruiken voor feesten, verjaardagen of bruiloften mag nog niet. Lees hier het artikel dat het landelijke netwerk LSA-bewoners heeft geschreven over de mogelijkheden die de versoepelingen brengen. En bekijk de Handreiking veilig heropenen buurthuizen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Terrassen en horeca

Eet- en drinkgelegenheden mogen weer open. Dat geldt ook voor sportkantines. Eet- en drinkgelegenheden bij multifunctionele accommodaties worden als horeca gezien. Deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • Iedere bezoeker heeft een vaste zitplek aan een tafel. Dat is verplicht. Zitplekken aan een bar zijn niet toegestaan.
 • Eet- en drinkgelegenheden mogen open zijn tussen 06:00 en 22:00. In een publieke locatie zoals een MFA, theaterzaal of bioscoopzaal moet de eet- en drinkgelegenheid om 22:00 uur sluiten. De overige publieke ruimten mogen openblijven.
 • Er wordt gewerkt in shifts. Dat betekent dat gasten op een vooraf bepaald tijdstip komen. Er zijn per avond (tussen 18.00 en 22.00 uur) maximaal 2 shifts per tafel mogelijk.
 • Zelfbediening is niet toegestaan.
 • Entertainment is niet toegestaan. Denk daarbij aan liveoptredens en videoschermen.
 • Een reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Reserveren aan de deur is ook toegestaan mits bezoekers zich registreren en met een gezondheidscheck vooraf.
 • Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Het personeel in de horecasector wordt geadviseerd om twee keer per week een zelftest af te nemen. Hierover worden landelijk afspraken met de sector uitgewerkt.

Terrassen buiten

De openingstijden van terrassen buiten worden verruimd. De terrassen mogen open van 06.00 uur tot 22.00 uur. De voorwaarden voor terrassen buiten blijven gelden. Zo mogen er maximaal 50 personen per terras aanwezig zijn.

Alcoholverkoop

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. Eerder ging dit verbod in om 20.00 uur.

Kunst- en cultuurbeoefening

De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening worden verruimd. Dit zijn de voorwaarden: 

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuuractiviteiten beoefenen. Dit is exclusief personeel. Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan. Daarvoor geldt dat deelnemers 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Kan de activiteit niet op de juiste manier uitgevoerd worden met afstand van 1,5 meter tot elkaar? Dan geldt voor die activiteit een uitzondering op de afstandsregel. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld theater of dansen.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Uitgezonderd kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Publiek is niet toegestaan bij repetities, trainingen enzovoort.

Vanaf 5 juni is het mogelijk om als culturele vereniging of organisatie een uitvoering te organiseren mét publiek. Dit mag op locaties die hiervoor bestemd zijn. Denk aan een openluchttheater, theaterzaal of zaal in een multifunctionele accommodatie die daarvoor bestemd is. Verder gelden alle voorwaarden zoals die worden gesteld aan culturele locaties. Lees hier de regels voor de culturele locaties per 5 juni nog eens na.

Zingen en zangkoren

Helaas blijft hiervoor het advies om in binnenruimten niet te zingen in groepsverband. Dit advies geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangers. Via deze link lees je meer over de regels voor zingen en zangkoren.

Sporten (incl. biljarten)

De mogelijkheden voor sporten worden verruimd. Deze voorwaarden zijn van toepassing: 

 • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten. Dit is exclusief personeel. Per ruimte mogen er maximaal 50 personen aanwezig zijn. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
 • Tijdens het sporten houden sporters onderling 1,5 meter afstand. Dit hoeft niet als dat voor die sport niet mogelijk is.
 • Binnen draagt iedereen een mondkapje. Dat mag af tijdens het sporten.
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
 • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 • Sportkantines zijn open.
 • Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden spelen.
 • Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen, dus tussen sporters van dezelfde club.
 • Er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn bij amateurwedstrijden.
 • Zonder coronatoegangsbewijzen mogen er maximaal 50 toeschouwers aanwezig zijn. Met coronatoegangsbewijzen mag 100% van de zit-capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden.Protocol mfc in het kort

 • Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond
 • Per vereniging dient een corona-coördinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen erop om de handen te desinfecteren. Desinfectie is aanwezig in de zaal.
 • Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
 • Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op de aanrecht in de keuken gezet te worden. Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
 • Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met desinfectie. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
 • Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.

Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.
Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!
Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Meterik


Agenda
Bestuursvergadering: 8 juni