Nieuws

Project Bouwen - Binden - Beleven vrijwel afgerond

Eendracht maakt macht! Het blijkt weer eens, de geschiedenis herhaalt zich. In een ander tijdsgewricht maar met overeenkomstige kracht, macht en eendracht. Er is een project gerealiseerd, met prachtige resultaten, in een vreemd en bijzonder jaar met dito omstandigheden. MFC De Meulewiek voorjaar 2021 is schitterend geworden, van binnen en van buiten. Hieronder enkele foto's. 

AanzichtVoorzijdeNw20210320 155144 HoofdingangNw20210319 115007 FoyerNw20210319 113847

Nieuwe coronaregels bij bezoek gemeenschapshuis

Per 25 september gelden er nieuwe regels betreffende corona. We kunnen ons voorstellen dat er enige onduidelijkheid is over de verplichting van de coronacheck.

De beste uitleg vindt u op https://www.lsabewoners.nl/geen-coronatoegangsbewijs-in-buurthuizen-en-wijkcentrums/

Wanneer er in uw accommodatie ook gesport wordt geldt het volgende:

Voor de sport zijn er een aantal uitzonderingen op het coronatoegangsbewijs.
Zo is het mogelijk om een deel van de sportkantine/sportaccommodatie en de daarin aanwezige horeca af te scheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine/sportaccommodatie
gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca daarbinnen zichtbaar moet zijn met
bijv. een lint, tape of een plantenbak.Wanneer er wel CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
  • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, bv. darts of biljart in een café/restaurant.

Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:

  • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
  • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
  • voor het beoefenen van sport in bijv. buurthuizen, mits het horeca gedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten

De meest actuele en correcte info vindt u op de site van de rijksoverheid. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Onderdelen van deze site worden nog bijgewerkt.Agenda
Vrijwilligersavond: zaterdag 16 oktober
Instructieavond gebruikers: dinsdag 19 oktober
Bestuursvergadering: woensdag 20 oktober
Open Dag Meulewiek: zondag 24 oktober