• Nieuws

 

Start activiteiten in De Meulewiek

Na een woelige tijd mogen vanaf 1 juni gemeenschapshuizen onder voorwaarden de deuren weer openen. Ook De Meulewiek gaat een voorzichtige start maken. Ondanks dat de verbouwing van de foyer nog volop bezig is kunnen in de zaal de activiteiten weer langzaamaan opgestart worden.

De volgende voorwaarden zijn hierbij van kracht:

 • Bezoekers en personeel houden zich bij alle activiteiten in het gebouw aan de algemeen geldende basisregels. Hier geldt: houd 1,5 meter afstand, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts, 70-plussers of bezoekers met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig, schud géén handen, nies/hoest in de binnenkant van de ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes en was vaak je handen.
 • Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijk in het gehéle gebouw exclusief personeel.
 • Voor de horeca-activiteiten in het gemeenschapshuis gelden de maatregelen voor café’s en restaurants: o.a. beperkt aantal personen per tafel, iedereen zit.
 • Binnensporten en bewegen is nog niet toegestaan, dit geldt ook voor biljarten, darten, kaarten, dansen, koersballen, yoga, groepsmeditatie, etc. Net zoals andere sport- en beweegactiviteiten mogen deze wél plaatsvinden in de buitenlucht / openbare ruimte, met inachtneming van de voorwaarden voor buiten sporten.
 • Zangkoren en blaasgezelschappen mogen nog niet starten.

 

Protocol in het kort

 • Iedereen dient de looproute te volgen om 1,5 meter afstand te houden. Deze wordt aangeduid met pijlen op de grond
 • Per vereniging dient een corona-coördinator aangewezen te worden die zorgt dat de regels in acht genomen worden. Hij vraagt bezoekers bij binnenkomst of ze geen klachten hebben en wijst iedereen erop om de handen te desinfecteren. Desinfectie is aanwezig in de zaal.
 • Er moet een presentielijst van aanwezigen bijgehouden worden waarop naam en telefoonnummer vermeld staan. Deze dient met de normale invullijst in de daarvoor bestemde brievenbus gedeponeerd te worden. Deze is aanwezig in de zaal.
 • Gebruikte kopjes en glazen dienen omgespoeld en op de aanrecht in de keuken gezet te worden. Deze worden daarna op deskundige wijze schoongemaakt door een van onze medewerkers.
 • Na de activiteit moeten klinken van deuren waarmee contact is geweest schoongemaakt worden met desinfectie. De binnendeuren staan zoveel mogelijk open zodat dit contact minimaal is.
 • Ook sleutelhouders moeten op de hoogte zijn van dit protocol.

Het protocol is op voorschrift van de gemeente opgesteld.

Starten van activiteiten

Verenigingen die willen starten met hun activiteiten dienen ruimschoots van tevoren bij Wiel Tacken te reserveren en daarbij het aantal personen door te geven. Hij geeft daarbij nog verdere instructies.

Zodra er wijzigingen komen in de maatregelen zullen wij u op de hoogte houden.

We hopen dat deze nare tijd snel achter ons ligt en we ons met z’n allen weer op een gezellig samenzijn kunnen richten. We wensen alle verenigingen een goede start.

Maar blijf voorzichtig en let goed op elkaar!

Bestuur, Stichting Gemeenschapshuis Meterik

 • _________________________________________________________________________________________________

 

 • bouwen binden beleven


foto 1    foto 3 foto 4

  foto 5foto 2

 • _________________________________________________________________________________________________
 • Agenda 
  15 september: bestuursvergadering • _________________________________________________________________________________________________